YAMK Tietojenkäsittely

Uudet teknologiat I – verkko-/etäopintojaksolla pääset syventymään itseäsi tai työnantajaasi kiinnostaviin teknologioihin. Tutustut muutamiin juuri tällä hetkellä ajankohtaisiin tai tulevaisuuden mahdollisiin teknologioihin. 

Kiinnostaako joku näistä? ...tekoäly (AI), 5G, IoT, biometriikka, AR/VR, lohkoketjut, robotiikka, hyötypelit, ”serverless computing”,  luonnollisen kielen käsittely (NLP)...

Opintojaksoa suositellaan tietojenkäsittelyn (TLY) YAMK-opiskelijoille, mutta se sopii kaikille, joita kiinnostaa lähteä tutustumaan johonkin uuteen teknologian alueeseen. Opintojaksolla ei kehitetä uutta, vaan perehdytään olemassa olevaan tietoon ja peilataan sitä esim. omaan toimialaan.

Uudet teknologiat II – verkko-/etäopintojaksolla pääset kehittämään tai käyttöönottamaan itseäsi tai työnantajaasi kiinnostavaa teknologiaa. Raportoit tästä tuotekehitys- tai käyttöönottotehtävästä ryhmälle.

Opintojaksoa suositellaan ensisijaisesti tietojenkäsittelyn (TLY) ja tietotekniikan (TTY) YAMK-opiskelijoille, joilla on riittävä tekninen osaaminen tuotekehitys- tai käyttöönottotehtävään. Toimeksianto voi liittyä myös hanke- tai harrastustoimintaan.

Vaihtoehtoisena suoritustapana on kehittää omaa YAMK/Master- tason teknologista osaamista valinnaisella verkkokurssilla (mm. erilaiset MOOC kurssit globaalissa tarjonnassa). Tästä on sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa.

Uudet teknologiat I – verkko-/etäopintojaksolla pääset syventymään itseäsi tai työnantajaasi kiinnostaviin teknologioihin. Tutustut muutamiin juuri tällä hetkellä ajankohtaisiin tai tulevaisuuden mahdollisiin teknologioihin. 

Kiinnostaako joku näistä? ...tekoäly (AI), 5G, IoT, biometriikka, AR/VR, lohkoketjut, robotiikka, hyötypelit, ”serverless computing”,  luonnollisen kielen käsittely (NLP)...

Opintojaksoa suositellaan tietojenkäsittelyn (TLY) YAMK-opiskelijoille, mutta se sopii kaikille, joita kiinnostaa lähteä tutustumaan johonkin uuteen teknologian alueeseen. Opintojaksolla ei kehitetä uutta, vaan perehdytään olemassa olevaan tietoon ja peilataan sitä esim. omaan toimialaan.