KAO yhteiset tutkinnon osat.

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät pakollisina ammatillisiin perustutkintoihin. Yhteisillä tutkinnon osilla varmistetaan työssä ja elämässä tarvittavat perustaidot sekä yhtäläiset valmiudet jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Yhteisten tutkinnon osien laajuus on 35 osaamispistettä.