KAO yhteiset tutkinnon osat.

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät pakollisina ammatillisiin perustutkintoihin. Yhteisillä tutkinnon osilla varmistetaan työssä ja elämässä tarvittavat perustaidot sekä yhtäläiset valmiudet jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Yhteisten tutkinnon osien laajuus on 35 osaamispistettä. 

Tämä kurssi kattaa kolmen osaamispisteen pakolliset Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti opinnot. Kurssi sopii kaikille tekniikan ja liikenteen aloille ja myös media-alan opiskelijoille. 

Olet mukana opiskelemassa yhteisten opintojen Toimintaa digitaalisessa ympäristössä -osaa. 
Osan käytyäsi omaat taidot käyttää opiskelussa tarvittavia sovelluksia ja oppimisympäristöjä. 
Ymmärrät sähköisten järjestelmien käyttöä ohjaaviatoimintaympäristöjä ja niihin liittyviä rajoituksia.
Opiskellessasi aihealuetta saat eväitä hankkia lisätaitoja digitaalisista ratkaisuista
niin opiskelujen suorittamisessa kuin opintojen päätyttyä työelämässä.


Kestävän kehityksen edistäminen, pakollinen 1 osp. 

  • Kurssi kuuluu pakollisiin YTO-opintoihin ja on laajuudeltaan 1 osp. 
  • Kurssi soveltuu kaikkien alojen opiskeijoille ja sen voi tehdä yksin tai tiimityönä.
  • Kurssilla opiskellaan perehdytään seuraaviin kysymyksiin:
  1. Mitä kestävä kehitys tarkoittaa ja mistä osa-alueista se koostuu? 
  2. Miten kestävää kehitystä voidaan edistää omalla alalla ja omassa arjessa?


Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen 3 osp


  • Kurssi kuuluu valinnaisiin YTO-opintoihin ja on laajuudeltaan 3 osp. 
  • Kurssi soveltuu kaikkien alojen opiskeijoille ja sen voi tehdä yksin tai tiimityönä.
  • Kurssilla tarkastellaan kestävän kehityksen toteutumista omalla alalla ja tehdään kehittämisprojekti jostakin itse valitusta asiasta, joka kaipaa kehittämistä

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen; itsenäisen opiskelijan verkkokurssi.

Sisältää pakolliset osaamistavoitteet 4 osp.

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (1-3 osp, valinnainen). Ilmoittautuminen Wilman tarjottimen kautta. Opettajina Matti Gröhn, Lea Hemminki ja Juha Saarela.