Tarkoituksena perehtyä työterveyshuollon ja  työsuojelun läinsäädäntöön ja vastuisiin esimiehenä sekä työntekijänä.