Pakollinen osio 1 osp

Opiskelija osaa

  • toimia yrityksen tavoitteita edistäen
  • ideoida liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia.


Valinnainen osio yrittäjyys 3 osp

Opiskelija osaa

  • osaa kartoittaa oman alan yritystoiminnan kehittämistarpeita
  • osaa selvittää oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen siihen toteuttamalla pienen projektin
  • osaa tehdä kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista ja muuttaa omaa toimintaansa
  • osaa suunnitella omaa toimintaansa ja ajankäyttöään.