Työyhteisössä toimiminen

-henkilöstön rooli

-oman osaamisen kehittäminen 

-tiiminjäsenenä toimiminen

-työyhteisön kehittäminen