Liikunta- ja kilpailutapahtuman järjestäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

-          suunnitella kilpailutapahtuman

-          toteuttaa kilpailutapahtuman

-          arvioida ja kehittää osaamistaan tapahtuman järjestäjänä.

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla kilpailutapahtuman tähän soveltuvassa toimintaympäristössä.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Näyttö voidaan järjestää muualla kuin työpaikalla, esimerkiksi oppilaitoksessa tai muissa oppilaitoksen työympäristöissä tai nuorten työpajalla.

Näytön kuvaus: Kilpailutapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen

Ennen näyttöön ryhtymistä tutkinnon suorittaja laatii ja esittelee suunnitelman tulevasta tapahtumasta sekä omasta roolistaan tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. Arvioija hyväksyy tapahtuman suunnitelman, aikataulun, laajuuden ja näyttöympäristön.

Näytössä tutkinnon suorittaja osallistuu tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen omassa roolissaan.

Näytön jälkeen tutkinnon suorittaja arvioi tapahtuman onnistumisen sekä oman osaamisensa.

Näyttöön vaadittavat dokumentit

  • Näyttösuunnitelma
  • Turvallisuussuunnitelma
  • Organisaatiokuvaus, kilpailutapahtuman organisaatio
  • Kilpailuohjelma/ turnaus- tai ottelukaavio sekä aikataulu
  • Talousarvio/ budjetti
  • Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma
  • Tapahtuman yhteenveto ja arvio omasta osaamisesta sekä osaamisen kehittämiskohteista