kao logo

Tietojärjestelmäseloste (Julkisuuslaki 621/1999 18 §) KAO
Tietojärjestelmän nimi

DevMoodle verkko-oppimisympäristö

Tietojärjestelmän vastuutaho

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Opintie 3, 87100 Kajaani

 

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö- ja henkilö

KamIT tietohallinto

·       Kalle Korpinen

·       puh. 044 7101 121

·       kalle.korpinen[at]kamit.fi

 

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Opetuksen järjestäminen.

Tietolähteet

 

 

 

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen opiskelijoiden tiedot kerätään Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen sähköisestä käyttäjätietokannasta.

Muut käyttäjät:

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään käyttäjän suostumuksella rekisteröitymisen tai ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

Microsoft-kirjautumisella käyttäjän suostumuksella kotiorganisaatiosta saatavat tiedot tai itse määritellyt tiedot.

 

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta

2017

 

Tietojen päivitystiheys

 

Jatkuva

 


Tietojärjestelmän nimi

 

DevMoodle verkko-oppimisympäristö

 

Tietojen julkisuus/ salassa pidettävyys

 

Julkinen, sisältää salassa pidettävää aineistoa.

 

 

Tietojärjestelmän julkinen osoite

https://devmoodle.kamit.fi

 

 

Julkiset tiedot tietoryhmittäin

 

Kurssialustat

Kurssialustan opettaja/t

 

Käyttäjän nimitiedot ovat palvelun muiden käyttäjien näkyvillä. Kurssiosallistujat näkevät myös muiden käyttäjien sähköpostiosoitteen. Käyttäjän asettama profiilikuva (Moodle tai Microsoft-tili) on nähtävillä kurssiosallistujilla ja viestit toimintoa käytettäessä.

Käyttäjä voi halutessaan piilottaa sähköpostiosoitteensa muilta henkilöiltä.

Käyttäjä voi halutessaan täyttää profiiliinsa itseään koskevia lisätietoja, jotka näkyvät muille oppimisalustan käyttäjille (kuvaus, valokuva (tai mikäli käytetään Microsoft-tiliä kirjautumiseen noudetaan Microsoft-tilin profiilikuva), maa, lisänimet, verkkosivu, pikaviestinohjelmien (Icq,Skype, AIM, YAHOO, MSN) tunnukset, puhelinnumero, osoitetiedot, osasto).

 

Salassa pidettävät tiedot

 

Arvioinnit/suoritukset:

·       opettajaroolissa olevat käyttäjät sekä järjestelmän ylläpitäjät näkevät arvioinnit ja suoritusmerkinnät.

Raportit ja lokitiedot:

·       opettajaroolissa olevat käyttäjät sekä järjestelmän ylläpitäjät näkevät kurssikohtaisia raportteja ja lokitetoja. Järjestelmän ylläpitäjät näkevät myös järjestelmän kirjautumiseen liittyviä lokitietoja.

 


Viimeksi muutettu: tiistaina 2. kesäkuuta 2020, 14.21