Moodle päivitys 26.-28.6.2023 / Moodle upgrade 26.-28.6.2023

DevMoodle tullaan päivittämään Moodle 4 versioon 26.-28.6.2023. Tämä aiheuttaa kyseisille päiville käyttökatkon Moodlessa. Nykyisen Moodle version tuki päättyy syksyllä, joten päivitys on tarpeellinen tietoturvasyistä. Lisäksi uusi versio tuo mukaan parannuksia, joista kerrotaan tarkemmin alla. 

Aiheeseen liittyen tullaan järjestämään digipalveluiden toimesta perehdytystä. Tästä tiedotetaan myöhemmin lisää.

Video muutoksista 4 versiossa (suomeksi)

NB! English translation below.

Näkymä kirjautumisen jälkeen

Etusivut ennen kirjautumista pyritään pitämään mahdollisimman saman näköisinä. Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle avautuu Työpöytä -näkymä. Ylälaidasta löytyy Omat kurssit –osio, josta voi suodattaa jatkossa näkyviin käynnissä olevat, tulevat tai menneet.

työpöytä

Työpöytä kirjautumisen jälkeen Repussa.

Muutos kurssialueen navigaatiossa

Moodle 4 versiossa suurin muutos liittyy navigointiin ja ulkoasuun. Vasemmassa reunassa ollut navigointipalkki siirtyy ylälaitaan (kurssin asetukset, osallistujat, arvioinnit, raportit ja lisätoiminnot). Muokkaustila-painike siirtyy oikeaan yläkulmaan. Kurssialueen vasemmassa reunassa on sisällysluettelo.

ylävalikko

Ylälaidan navigaatiopalkki.


sivuvalikko

Kurssialueen sisällysluettelo


Ylälaidan valikko (tähdellä merkityt vain opettajille): 

  • Kurssi: opintojakso sisältö 

  • Asetukset: kurssin setukset mm. nimi, aloituspäivämäärä jne. * 

  • Osallistujat: osallistujalista 

  • Arvioinnit: arvioinnit 

  • Raportit: kurssikohtaiset raportit * 

  • Lisää: muut toiminnot * 

  • Muokkaustila: kurssin muokkaus päälle/pois * 

Aineistojen ja aktiviteettien kuvakkeet muuttuvat

Kurssin aineistojen ja aktiviteettien kuvakkeiden ulkoasu muuttuu: aktiviteetit ja aineistot tunnistaa nykyään suorakulmion muotoisesta alueesta ja neliön muotoisista kuvakkeista. Edistymisen seurannan ollessa käytössä, edistymisen ehdot näkyvät aineiston tai aktiviteetin kohdalla, oikeassa reunassa.

aktiviteetit

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

DevMoodle will be upgraded to Moodle version 4 between26th to 28th of June 2023. This will cause a downtime in DevMoodle during those days. The current Moodle version will reach its end of life in the fall, so the upgrade is necessary for security reasons. Additionally, the new version brings improvements, which will be described in more detail below. In connection to this, digital services will arrange an orientation. More information about this will be provided later. 

The view after logging in

The front pages before logging in are aimed to be kept as similar as possible. After logging in, the user is directed to the Desktop view. At the top, there is a section called "My courses" where the user can filter ongoing, upcoming or past courses to be displayed in the future. 

työpöytä

Change in course area navigation

In Moodle version 4, the biggest change is related to navigation and appearance. The navigation bar that used to be on the left side is now moved to the top (course settings, participants, grades, reports, and additional functions). The edit mode button is moved to the top right corner. The table of contents is now located on the left side of the course area. 

ylävalikko

Top menu navigation


sivuvalikko
Table of contents

Top menu (asterisks indicate for teachers only):

Course: course content

Settings: course settings such as name, start date, etc. *

Participants: list of participants

Grades: grading

Reports: course-specific reports * 

More: other functions *

Edit mode: turn course editing on/off * 

The icons for materials and activities are changing. 

The appearance of the icons for course materials and activities is changing: activities and materials can now be identified by a rectangular area and square icons. When progress tracking is enabled, the progress conditions will be displayed for the material or activity on the right-hand side.

aktiviteetit


We reserve the right to make any changes to the matters mentioned in this notice.


Last modified: Friday, 30 June 2023, 12:46 PM